AVG - Overeenkomst

Deze grondslag geldt als er een overeenkomst is met een persoon, waarbij het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is. Vastleggen van persoonsgevens is voor uw organisatie belangrijk omdat:

  • Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u contact moet zoeken met de persoon om de overeenkomst goed uit te voeren.
  • U heeft zich te houden aan wet en regelgeving. Daarin wordt gevraagd om persoonsgegevens vast te leggen.