Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Met ingang van 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van kracht.

 

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de pandhuizen onder de werking van deze wet gebracht.

De belangrijkste consequenties van de wet zijn het cliëntenonderzoek en meldingsplicht. 

PandVision

Vanaf versie 1.9.26 kunt u voldoen aan de richtlijnen van deze wet, met betrekking tot de registratie van identiteitsdocumenten.