Digitaal opkopersregister (DOR)

Voor de registratie van gebruikte goederen, werden in het verleden papieren registers gebruikt. In 2011 werd begonnen met de ontwikkeling van het digitaal opkopersregister.

Het ministerie van Justitie werkt aan wetgeving, om het DOR landelijk in te voeren.

Steeds meer gemeenten vervangen het papieren register voor het Digitale opkopersregister. In 2018 zijn inmiddels ruim 300 gemeenten op het DOR aangesloten.

Voor registratie krijgen ondernemers toegang tot het DOR portaal. Hier worden gegevens over artikelen en de aanbieder geregistreerd. Dat is een tijdrovende klus...

Beleningen

Voor registratie van beleningen, werd in het verleden het (papieren) beleenregister aangewezen.

Veel gemeenten zijn inmiddels overgegaan naar het Digitaal Opkopersregister (DOR). 

Als ondernemer, moet u alle gebruikte of ongeregelde goederen registreren die u verworven dan wel voorhanden heeft. (artikel 437 wetboek van strafrecht)

Daar valt het onderpand ook onder.

Met de DOR koppeling van PandVision, wordt het onderpand automatisch geregistreerd in het Digitaal Opkopersregister van de overheid. Daarbij wordt de transactie aangemerkt als 'verpanding'

Bij het afsluiten van de belening wordt het onderpand als 'voorraad' geregistreed. Na het lossen van de belening, wordt het onderpand als 'overgedragen' geregistreerd. 

Als het onderpand in eigendom overgaat en daarna verkocht wordt, dan wordt het alsnog als 'overgedragen' geregistreerd.

Afbeeldingen

Er worden geen afbeeldingen met de aangifte meegestuurd. Indien gewenst kunnen deze via de webportal van het DOR toegevoegd worden.