AVG - Toestemming

U mag gewone persoonsgegevens verwerken als u zich kunt baseren op 'toestemming'. De manier waarop u toestemming vraagt moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

- De toestemming moet uit vrije wil gegeven worden.

- Het moet duidelijk zijn dat er toestemming is verleend. Dat kan door de toestemming op te nemen in de overeenkomst die de klant ondertekent. (Belenings - inkoopovereenkomst)

- U moet de klant in begrijpelijke taal informeren welke persoonsgegevens vastgelegd worden en waarvoor die gebruikt gebruikt worden. Ook dat kan in de overeenkomst beschreven worden.

Bijvoorbeeld:

"Uw persoons- en adresgegevens worden bewaard en gebruikt voor de registratie van deze overeenkomst in het Digitaal Opkopersregister van de overheid. QuickVision is daartoe verplicht volgens de richtlijnen van de lokale / landelijke overheid"

- Specifiek. De toestemming moet gelden voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Daarom is het belangrijk dat elke overeenkomst afgedrukt wordt en dat uw klant elke overeenkomst ondertekent.