Dialoog retourboeking

 

In het retourscherm wordt een specificatie van de berekening weergegeven.

Restitutie over de basisrente en / of verlengingen wordt conform de pandwet berekend.

Restitutie bij verlengingen is alleen van toepassing, wanneer verlengingen reeds afgrekend zijn.

Het bedrag bij de ingave 'Laatste verlenging' kan aangepast worden.

Zie deze publicatie van de ACM omtrent het tussentijds afrekenen van verlengingen.

.