Digitaal Opkopersregister

Met PandVision is een koppeling met het Digitaal Opkopersregister van justitie mogelijk.

Voorkom dubbel werk en bespaar veel tijd.

Laat PandVision de transacties automatisch in het digitaal opkopersregister registreren.

Bundelvoordeel

Door een aantal modules te combineren wordt een aanzienlijk prijsvoordeel behaald.

Zie voor meer informatie: PandVision bundels.

Winkeladministratie

Alle financiële transacties van PandVision  worden geordend op rubrieken.

Dit gebeurt automatisch tijdens het invoeren van beleningen, inkopen en verkopen.

Het invoeren van handmatige mutaties op zelf te bepalen rubrieken is ook mogelijk. Bijvoorbeeld voor verzendkosten, inkopen voor kantine / winkel, kasopnames en kasstortingen.

Kasbeheer met dagstaten. Bij meerdere afrekenpunten is het mogelijk om voor elk afrekenpunt een eigen dagstaat met specificatie en begin- en eindsaldo te genereren.