Belenen

Met PandVision komt structuur en overzicht in de beleningsadministratie.

De software werkt snel en is makkelijk te bedienen. Handelingen zoals het invoeren en verlengen van beleningen worden vlot afgewikkeld.

Documenten waaronder pandbrieven en retourbewijzen worden bij het afronden van de transactie direct afgedrukt.  Deze kunnen ook achteraf op elk gewenst moment opnieuw geprint worden. Alle financiële transacties uit beleningen worden automatisch en direct bijgewerkt in het kasboek. Daarbij wordt het rentedeel apart weergegeven.

Volgens de pandwet is de minimale beleentermijn vastgesteld op 2 maanden.

Daarna mag de belening variabel verlengd worden. De standaard verlengtermijn wordt per artikelgroep vastgelegd, waardoor het mogelijk is om langere en verschillende beleentermijnen aan te bieden.

Voorzieningen zoals gewichtregistratie, beleenpercentage, karaat en prijstabellen, helpen bij het bepalen van de beleenwaarde.

 

Herbelenen

Volgens de ACM is het niet toegestaan om verlengingen tijdens de looptijd van de belening af te rekenen. De stadsbanken bieden cliënten de mogelijkheid van 'herbelenen'. Daarbij wordt de belening 'gelost' en direct opnieuw afgesloten.

Volgens de ACM was dit niet toegestaan, omdat deze handelwijze  neerkomt op het afrekenen van verlengingen. In de rechtzaak ACM vs stadsbanken zijn de stadsbanken door de rechter in het gelijk gesteld.

Ook in PandVision is 'herbelenen' mogelijk. Tijdens het lossen van de belening, wordt de rente afgerekend. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden van 'herbelenen'. De belening en het onderpand worden daarbij overgezet naar een nieuw contract met een nieuwe looptijd.

Op basis van een instelling in PandVision, kan de nieuwe belening direct ingaan, of aansluiten op de einddatum van het voorgaande contract.

 

Wetgeving

 

PandVision voldoet aan de pandwet 2014. QuickVision volgt de wet- en regelgeving.

Nieuwe ontwikkelingen, zoals de uitspraak in het geschil tussen de ACM en stadsbanken, zijn in de software verwerkt.