Wet ter verbetering van de bestrijding van heling

In november 2020 is een wetsvoorstel voor het "verbeteren van de bestrijding van heling" ingediend. Het wetsvoorstel bevat aanscherping van bestaande regelgeving en uitbreiding van de doelgroepen die onder deze wet gaan vallen.

DOR landelijk verplicht

Wanneer u gebruikte goederen of sieraden inkoopt, taxeert, inruilt, verpandt, of in consignatie neemt, wordt u verplicht om deze te registreren in het Digitaal Opkopers Register (DOR).

Indien het wetsvoorstel ongewijzigd wordt aangenomen, komen ook branches zoals kringloopbedrijven, kunst en antiek, veilinghuizen, banden/velgen en metaalrecycling onder de registratieplicht.

De registratieplicht houdt in, dat een beschrijving van de ingenomen goederen en sieraden met de geïdentificeerde persoonsgegevens van de aanbieder worden ingevoerd in het DOR.

Met het verplichte gebruik van het DOR, komt een einde aan de bevoegdheid van de gemeenten om de vorm van het inkoopregister zelf te bepalen.

Meldingsplicht DOL

Er komt er een meldingsplicht via het het Digitaal Opkopersloket. Het niet voldoen aan de meldplicht wordt op grond van artikel 437 strafbaar.

Met de registratie in het DOL wordt tevens een account voor het gebruik van het DOR verstrekt.

Via het DOL kunt u in één keer aan uw meldplicht voldoen. Toekomstige wijzigingen kunnen ook via het DOL worden doorgegeven.

Bent u een ambulante handelaar in gebruikte goederen en sieraden en werkt u bijvoorbeeld in een mobiel kantoor of werkt u op markten, in winkelcentra, hotels, etc. dan kunt u zich ook via het DOL registreren. 

Gemeenten gaan via het DOL controleren welke opkopers en handelaren zich in hun grondgebied bevinden en of iedereen zijn meldplicht is nagekomen.

 

 

 

Reden wetsvoorstel

Het wetsvoorstel heeft als doel om heling en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten beter te kunnen bestrijden.

In een aantal gemeenten worden opkopers en handelaren verplicht om gebruikte sieraden, goederen en ongeregelde goederen in het digitaal opkopersregister (DOR) in te schrijven. Het DOR is gekoppeld aan "Stop Heling" van de politie met alle aangiftes van gestolen goederen. In andere gemeenten geldt de verplichting niet. Daar kan minder effectief tegen heling worden opgetreden.

Die verschillen leiden ertoe dat criminelen met gestolen goederen en sieraden uitwijken naar gemeenten waar het DOR nog niet verplicht is. 

Om dit aan te pakken, bevat het wetsvoorstel voor handelaren en opkopers een meldplicht via het digitaal opkopersloket (DOL) en verplicht gebruik van het DOR. 

Het niet nakomen van deze verplichtingen is strafbaar. 

Ingangsdatum wet: nog niet bekend