QuickVision privacy verantwoording

Laatste wijziging: 24-05-2018

QuickVision respecteert uw privacy. In dit document wordt beschreven welke persoonsgegevens QuickVision verzamelt en voor welk doel die gegevens gebruikt worden.

Persoonsgegevens die door QuickVision worden verzameld:
  • Voorletters
  • Voorvoegsel
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • emailadres
  • Aanspreektitel (de heer of mevrouw)
 
Wat doet QuickVision met persoonsgevens

De persoonsgegevens worden gebruikt om met u te communiceren.

Dat kan bijvoorbeeld zijn naar aanleiding van een vraag of een verzoek tot informatie. Persoonsgegevens worden verwerkt in offertes, orders, overeenkomsten en facturen. 

In contacten met de servicedesk, worden persoonsgegevens vastgelegd bij de melding. De persoonsgegevens zijn in dat geval nodig, om u te informeren over de voortgang van de melding.

Mailing

De mailinglijst van QuickVision, bevat mailadressen van organisaties en personen. Mailadressen van organisaties vallen niet onder de privacywet.  

Persoonlijke mailadressen worden vóór 25 mei 2018 uit de lijst verwijderd. Wilt u geïnformeerd blijven op een persoonlijk mailadres? Stuur in dat geval uw verzoek via een email bericht. (Contactgegevens)

Bij elke mailing bestaat de mogelijkheid tot uitschrijven. Uw persoonsgegevens worden dan uit de mailinglijst verwijderd.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bewaard tot 24 maanden na het laatste contact, of, indien deze verbonden zijn aan een overeenkomst, tot 24 maanden na het beëindigen van de overeenkomst.

 

QuickVision website

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer achterlaat. QuickVision.nl gebruikt de informatie in de cookies niet op individueel / persoonlijk niveau. U kunt het accepteren van cookies in uw browser uitzetten. Dat heeft geen gevolgen voor de weergave van, of toegang tot deze site.

IP adressen

Een Internet Protocol (IP) is een nummer dat wordt toegekend door uw service provider. QuickVision verzamelt uitsluitend anonieme informatie over het gebruik van deze site. Het IP adres wordt niet gekoppeld aan persoonlijke informatie.

Bij illegaal gebruik van deze website zoals hacken, ddos aanvallen etc. worden IP adressen gebruikt voor het traceren van bronnen en indien mogelijk het identificeren van personen.

Beveiligde verbinding

De inhoud van deze website wordt u aangeboden via een beveiligde verbinding. (https://www.quickvision.nl/).

Bescherming

QuickVision maakt gebruik van software technologie om persoonsgegevens te beschermen. Deze worden 'versleuteld' opgeslagen, waardoor ze bijvoorbeeld bij diefstal onleesbaar blijven.

Programma's waarin persoonsgegevens opgeslagen worden, zijn afgeschermd met een wachtwoord.

Alle hardware die een functie heeft voor de toegang van het netwerk van QuickVision en die de mogelijkheid biedt tot afscherming d.m.v. een wachtwoord, is voorzien van een 'sterk' wachtwoord.

Toegang tot het draadloos netwerk van QuickVision, is alleen mogelijk met apparatuur waarvan het zogenaamde 'mac' adres geregistreerd is door QuickVision. Daarnaast is de toegang afgeschermd met een wachtwoord.

Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden. Alleen in geval van wettelijke verplichting, zal QuickVision persoonsgegevens verstrekken aan de daartoe bevoegde autoriteiten.

Kopie administratiebestanden

Incidenteel en uitsluitend met toestemming van aanvrager, verkrijgt QuickVision de beschikking over een kopie van administratiebestanden. QuickVision gebruikt deze kopie uitsluitend voor de overeengekomen werkzaamheden, zoals het controleren, herstellen of converteren van bestanden. Na het afronden van de werkzaamheden, wordt de kopie binnen 2 werkdagen van drager(s) verwijderd. Administratiebestanden en de inhoud daarvan, worden strikt vertrouwelijk behandeld.