Wet ter verbetering van de bestrijding van heling

In november 2020 is een wetsvoorstel voor "verbeteren van de bestrijding van heling" ingediend. Het wetsvoorstel bevat aanscherping van bestaande regelgeving en uitbreiding van de doelgroepen die onder deze wet gaan vallen.

Indien het wetsvoorstel ongewijzigd wordt aangenomen, komen branches zoals kringloopbedrijven, kunst en antiek, veilinghuizen, ook onder de registratieplicht.

Voor opkopers en organisaties die zich nog niet hebben gemeld, komt een meldingsplicht via het het digitaal opkopersloket van de gemeente waarin zij de activiteiten uitvoeren.

Met het verplichte gebruik van het DOR, komt een einde aan de bevoegdheid van de gemeenten om de vorm van het inkoopregister zelf te bepalen.

Gevolgen van deze nieuwe wet

Tekst