Filialen

In samenwerking met een landelijke organisatie ontwikkelde QuickVision een filialen module.

Met deze uitbreiding is het mogelijk om filialen, vast en mobiel, te laten werken in één centrale PandVision administratie.

 

 

Verbindingen

Voor verbindingen met filialen wordt gebruik gemaakt van internetverbindingen.

 

Controle

Per filiaal kan bepaald worden, welke informatie voor het filiaal toegankelijk is.

Het is mogelijk om informatie van relaties, beleningen, inkopen, voorraad en verkopen met elkaar te delen of juist af te schermen.

Het hoofdkantoor beschikt over alle informatie.

Voor mobiele filialen, kunnen standplaatsen worden ingevoerd. Tijdens het inloggen vanuit een mobiel filiaal, vraagt PandVision om de standplaats. De gegevens van de standplaats, kunnen in de verschillende documenten zoals het beleningsbewijs en de inkoopbon worden opgenomen.