Digitaal opkopersregister (DOR)

Voor de registratie van gebruikte goederen, werden in het verleden papieren registers gebruikt. In 2011 werd begonnen met de ontwikkeling van het Digitaal Opkopers Register (DOR).

In november 2020 is een wetsvoorstel ingediend om het DOR landelijk verplicht te stellen.

Met het verplichte gebruik van het DOR komt een einde aan de bevoegdheid van de gemeenten om de vorm van het inkoopregister zelf te bepalen.

Voor registratie krijgen ondernemers toegang tot het DOR portaal. Hier worden gegevens over artikelen en de aanbieder geregistreerd. Dat is een tijdrovende klus...

Beleningen

Voor registratie van beleningen, werd in het verleden het (papieren) beleenregister aangewezen.

In het wetsvoorstel van november 2020 voor het "verbeteren van de bestrijding van heling" wordt het DOR landelijk verplicht. 

Als ondernemer, moet u alle gebruikte of ongeregelde goederen registreren die u verworven dan wel voorhanden heeft. (artikel 437 wetboek van strafrecht)

Daar valt het onderpand ook onder.

Met de DOR-koppeling van PandVision, wordt het onderpand automatisch geregistreerd en bijgewerkt als de status van de verpanding veranderd. 

Afbeeldingen

Er worden geen afbeeldingen met de aangifte meegestuurd. Indien gewenst kunnen deze via de webportal van het DOR toegevoegd worden.