Pandwet

In 2014 is de nieuwe pandwet van kracht geworden.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet toe op naleving van de wet, en informeert ondernemers over de verplichtingen die uit de wet voortvloeien.

 

Aandachtspunten

 • Maximale rentevergoeding 4,5% per maand
 • Het is niet toegestaan om andere kosten in rekening te brengen
 • Het is niet toegestaan, ook niet bij verlenging, om rentevergoeding tijdens de looptijd van de belening te innen.

 

(Stadsbanken innen 'tussentijds' rente door 'herbelenen'. Daarbij wordt de belening opnieuw afgesloten en de verschuldigde rente afgerekend. In het proces ACM vs stadsbanken zijn de stadsbanken door de rechter in het gelijk gesteld.)

Richtlijnen voor de pandbrief

 

 • Identiteit en adresgegevens van consument en pandhuis
 • Omschrijving van het onderpand
 • Verstrekte beleensom voor het onderpand
 • Beleentermijn van minimaal 2 maanden
 • Bepalingen eigendomsovergang (direct bij het afsluiten van de overeenkomst, of na het verstrijken van de beleentermijn)
 • Vergoeding per maand, uitgedrukt in een percentage en de wijze waarop de vergoeding berekend is.
 • Bedrag voor het lossen van de belening
 • Voorwaarden en wijze waarop de beleentermijn kan worden verlengd
 • Recht op directe afgifte van het onderpand bij het lossen van de belening
 • Overige voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn